Werkgroepen

Wijkraad Stiphout – Warande kent de volgende drie werkgroepen:

 • Werkgroep Leefbaarheid en Verkeer
 • Werkgroep Groen
 • Werkgroep Jeugd

Werkgroep Leefbaarheid en Verkeer

De werkgroep voert met de gemeente een regulier overleg over door de werkgroep gesignaleerde of door bewoners aan de werkgroep gemelde knelpunten in, met name, de ruimtelijke ordening. Bij ruimtelijke ordening kan het gaan over grote projecten zoals de ontwikkelingen in het centrum, maar het kan ook gaan over kleine projecten.

De Werkgroep Leefbaarheid en Verkeer bestaat uit de volgende leden:

 • Jesper Borsje
 • Hans Couwenberg
 • Rick Donders

Werkgroep Groen

De werkgroep heeft als belangrijkste taak het vormen van een intermediair tussen de wijkbewoners en de gemeente Helmond voor zaken die betrekking hebben op onveilige of ongewenste situaties in het openbare groen, zoals voorkomend afval, meubilair, bestrating, verlichting en verkeersaanduidingen. De werkgroep leden trachten dit te bereiken door:

 • Regelmatige rondgang langs speelveldjes, honden uitlaatstroken, kooien, zitbanken, vuilnisbakken e.a.
 • Beheer van de plantenbakken in de openbare ruimte.
 • Initiëren en begeleiden van wijkschoonmaakacties.
 • Actualiseren van de wijkpublicatieborden.

Gesignaleerde onveilige en ongewenste situaties worden gemeld aan de wijkopzichter groen of afdeling handhaving van de gemeente Helmond. Bewoners die onvolkomenheden aantreffen kunnen dit melden middels:

 • De gratis app Buitenbeter, te vinden in de Appstore / Playstore
 • Het daarvoor op de website van de gemeente Helmond bedoelde meldformulier.
 • Telefonisch contact met de gemeente Helmond op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op: 14-0492

Meldingen via de app Buitenbeter heeft de voorkeur en is de snelste manier om de gemeente te informeren.

De Werkgroep Groen bestaat uit de volgende leden:

 • Wim Klaasen (voor de wijk Stiphout)
 • André Hendriks en Jack Velthuijs (voor de wijk Warande)

Werkgroep Jeugd

De werkgroep is onderverdeeld in 2 verschillende groepen:

 • Werkgroep Jeugddisco

De jeugddisco is bedoeld voor leerlingen van de basisscholen IKC Trudo en Openbaar Kindcentrum de Lindt. Zie voor meer informatie www.jeugddiscostiphout.nl

 • Werkgroep St.Nicolaas  Deze werkgroep verzorgt elk jaar de St. Nicolaasintocht in Stiphout.