Enkele gegevens van Stiphout

Stiphout is een voormalig zelfstandige gemeente, in 1968 door Helmond geannexeerd. De oorspronkelijke dorpskern bestond voornamelijk uit lintbebouwing langs de Dorpsstraat en de Gasthuisstraat. Sinds de annexatie is het aantal inwoners flink gegroeid.

In 1932 zijn er 1500 inwoners, voornamelijk werkzaam in de landbouw en als fabrieksarbeider in Helmond. In 1965 is het aantal verdubbeld tot 3000. In 2016 telt Stiphout per 1 januari 5214 inwoners.

Stiphout blijft een wijk met een sterk dorpskarakter.

De wijk grenst aan de noordzijde aan de gemeente Laarbeek en in het westen aan de gemeente Nuenen.
Stiphout behoort samen met Warande tot de “grijze” wijken van de stad Helmond. De groep van 45 jaar en ouder is oververtegenwoordigd, bijna 60%. De woningen in de wijk bestaan voornamelijk uit eengezinswoningen in de koopsector.

Klik hier voor feiten en cijfers van Stiphout.

Plattegrond