Wijkraad Stiphout-Warande maakt huiskamerproject mogelijk.

Wat houdt het huiskamerproject in?
Een huiskamer biedt ontmoeting, gezelligheid, activiteiten en contacten. Het project wordt begeleid door vrijwilligers en ondersteund door professionals van zorginstelling Zorgboog en Savant.

Voor wie is dit project bedoeld?
De Huiskamer kan bezocht worden door senioren die nog zelfstandig wonen en het leuk vinden om er wekelijks een dagdeel uit te zijn. Daarbij kan het een ontlasting zijn voor de mantelzorger.
De wekelijkse Huiskamer ontmoeting begint met en kopje koffie/thee met iets lekkers. Gezellig samen met elkaar in gesprek gaan en daarna iets leuks doen zoals een spelletje of een creatieve activiteit. De senioren hebben een eigen inbreng met betrekking tot de activiteiten, zodat zoveel mogelijk voldaan kan worden aan ieders verwachting.
De wekelijkse Huiskamer ontmoeting wordt afgesloten met een eenvoudige lunch.

Oproep voor vrijwilligers
Om dit Huiskamerproject te realiseren zijn we op zoek naar vrijwilligers. Zij krijgen van de LEV-groep Helmond een vrijwilligerscontract waardoor zij ook verzekerd zijn. Begeleiding en ondersteuning vindt eveneens plaats door de LEV-groep Helmond.
Wie als vrijwilliger mee wil werken aan het Huiskamerproject kan dat melden bij de wijkraad via een e-mail voorzitter@wijkraadstiphoutwarande.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Ook kan telefonisch contact opgenomen worden via 0492-529691 of een briefje in de brievenbus op adres Kamperfoelie 24.

Bijeenkomst Brandveilig Leven Helmond 27 maart

Maandag 27 maart "De Smed" Dorpsstraat 40 Helmond

Programma
14:00 uur: inloop met een kopje koffie of thee
14:30 uur: opening door burgemeester mevrouw Elly Blanksma-van den Heuvel
15:00 uur: in gesprek met de Brandweer
15:30 uur: pauze met een drankje
15:45 uur: in gesprek met het Nederlandse Rode Kruis
16.15 uur: afsluiting

Wij zien u graag op 27 maart in de Smed.

College bezoek 24 januari as.

Programma
15.00 uur: Ontvangst in aula van basisschool St. Trudo door het bestuur van de wijkraad. Bezoek aan Kindcentrum Pukkendam in de St. Trudoschool. 16.00 uur: Ontvangst in basisschool De Lindt waar 3 projecten gepresenteerd worden. Kleinschalig wonen (KSW) van zorginstelling De Zorgboog. Binnentuin project KSW. Project schoolterrein De Lindt. Na deze presentaties volgt het openbaar gedeelte tot 17.00 uur, waarbij iedereen welkom is.

Zie artikel over het collegebezoek in het wijkblad De Lindenberg dat in het weekend van
14 januari verschijnt.

Uitwerking brainstormavond van 27 juni 2016

In ons vorige bericht gaven we aan met de uitwerking van de brainstormavond bezig te zijn. Intussen is deze gereed en willen we die graag met je delen. Ga hiervoor naar het kopje "wijkplan" waaronder je de uitwerking vindt bij wijkactieplan. Graag ontvangen we je reacties via het kopje "contact".