Wijkactieplan 2017-2018

Download hier het wijkactieplan (pdf) voor 2017-2018.

Uitwerking brainstormavond van 27 juni 2016

Op 27 juni heeft de wijkraad een avond belegd voor afgevaardigden van alle verenigingen/clubs in onze wijk Stiphout en Warande.

De opzet was praten, meedenken, brainstormen over de thema’s leefbaarheid, verbinding en activiteiten, die verbinden en de leefbaarheid vergroten. De aanwezigen zijn in groepen verdeeld en hebben alles op grote vellen papier geschreven. Hieronder een samenvatting van het resultaat op de 3 thema’s.

1. Verbinding
Dat verenigingen en scholen zich inzetten voor het wijkbelang. Mensen enthousiasmeren, betrekken van jeugd en ouderen, sociale controle.
 Win-Win situatie. Voor wat hoort wat. Laagdrempelig en openstaan voor ideeën van anderen.
Elkaar leren kennen. Uitbreiden van kennis, elkaars talenten gebruiken.
Samenwerken. Transparantie: elkaar opzoeken, interesse in en voor elkaar, respect, stimuleren van contacten jong en oud, helpende hand bieden op hulpniveau.

2. Leefbaarheid
Betaalbare woningen. Nieuwbouw, verjonging van de bevolking, veilig spelen, geen overlast van           hangjeugd, omkijken naar elkaar.
Vrijwilligers voor alle verenigingen. Goede samenwerking tussen de verenigingen. Ondersteuning van de gemeente naar verenigingen en uitwisselen van tekorten of overschotten.  Goede  relatie tussen sportclubs en horeca.
Groen. Ecozone vergroten, wandelpaden Croy en toegangs- en voetpaden in het  groen                         verbeteren.
Ouderen. Meer activiteiten en opvang ouderen.
Ondernemers. Goede bereikbaarheid handhaven, voldoende parkeerplaatsen, aankleding door groen, terrasjes, avondverlichting. Openbare ontmoetingsplek, praatbankjes.
Kwaliteitsvoorziening voor iedereen. Faciliteren van ruimtes, personeel en activiteiten.

3. Activiteiten
Sportclubs. Samenwerking van clubs, cultuur, horeca, ondernemers en scholen. In samenwerking open dagen en activiteiten organiseren. Enthousiasme verhogen. Nieuwe locatie zoeken voor activiteiten b.v. Lorentzveld/Warandeveld. Extra aandacht voor de jeugd van 10 tot 16 jaar. Stages regelen voor werklozen. Trimparcours, korte veilige wandelroutes en infoborden bij natuurpoort in samenwerking met I.V.N.
Ontmoetingsaccommodatie. Openbare locatie voor iedereen toegankelijk.
Netwerk. Buurtpreventie, buurtapps, WIFI netwerk, elektrische laadpalen voor fietsen en auto’s. De wijken fietsvriendelijk maken. Wijkmeldpunt voor hulpvragen bewoners.
Evenementen. Poule voor verkeersregelaars breder opzetten.

Huidige acties

  • Trimparcours en wandelroutes/ommetjes. Dit in samenwerking met scouting en KBO.
  • Mogelijkheid voor openbaar wifi netwerk.
  • “Open dag” sportclubs.
  • Stimuleren van meer buurtpreventieteams.
  • Poule verkeersregelaars.
  • Aanlichten van kunstwerk aan begin van Dorpsstraat.
  • Wapen van Stiphout aanlichten bij nieuwbouw kleinschalig wonen.
  • Huiskamerproject.