Ad Schreppers,  Jesper Borsje ,   Hans de Mare,   Peter van Kesteren en  Gerrit van Stempvoort

Ad Schreppers, Jesper BorsjeHans de Mare, Peter van Kesteren en Gerrit van Stempvoort

Werkgroep Leefbaarheid en Verkeer

De werkgroep bestaat uit:

  • Ad Schreppers | voorzitter
  • Peter van Kesteren
  • Hans de Mare
  • Cor van der Burgt
  • Jesper Borsje
  • Gerrit van Stempvoort

De werkgroep voert met de gemeente een regulier overleg, met name over de ruimtelijke ordening. Bij ruimtelijke ordening kan het gaan over grote projecten zoals de tweede ontsluitingsweg voor Stiphout, de ontwikkelingen in het centrum en het plan Stiphout-Zuid. Maar het kan ook gaan over kleine projecten, zoals de herinrichting van het pleintje aan de Meester Strikstraat of de aanleg van een kunstgrasveld aan de Wevestraat. Verder worden ook met de gemeente knelpunten besproken, door de werkgroep gesignaleerd of door bewoners aan de werkgroep gemeld.