Werkgroep jeugd

De werkgroep jeugd functioneert onder verantwoordelijkheid van de wijkraad.
De werkgroep is onderverdeeld in 2 verschillende groepen:

  • Werkgroep Jeugddisco
    Zie verder www.jeugddiscostiphout.nl
  • Werkgroep St.Nicolaas
    Deze werkgroep verzorgt elk jaar de St. Nicolaasintocht in Stiphout.