Reglement Publicatieborden Stiphout en Warande

Doel
Stiphout en Warande beschikken over 5 publicatieborden, 2 in Stiphout en 3 in Warande. Zij zijn bedoeld voor aankondiging van activiteiten in Stiphout en Warande.
Verenigingen, belangengroepen e.d. binnen Stiphout en Warande kunnen door middel van een strook op deze publicatieborden een activiteit aankondigen.

Locatie van de borden
Stiphout
Vanuit Nuenen komend bij binnenkomst van Stiphout aan de Gerwenseweg en vanuit Helmond-centrum komend aan de Dorpsstraat.
Warande
Vanuit Stiphout komend aan de President Rooseveltlaan.
Begin Boerhaavelaan vanuit Europalaan komend.
Aarle-Rixtelseweg vanuit Aarle-Rixtel komend.

Plaatsing, organisatie en verantwoordelijkheid
De publicatiestroken voor aankondiging van activiteiten worden verzorgd en geplaatst onder verantwoordelijkheid van de wijkraad.
Per publicatiebord kunnen 3 stroken geplaatst worden.
Plaatsing en verwijdering van de stroken gebeurt door vrijwilligers van de werkgroep groen.
Verzoeken dienen minimaal vier weken voor plaatsing bij genoemde vrijwilligers ingediend te worden door middel van een aanvraagformulier. Klik hier voor het formulier.

Wim Klaasen, tel. 522795, e-mail: wmpklaasen@gmail.com
Jan van Hoek, tel. 549159, e-mail: 
minaszoon@gmail.com

Voor een aankondiging voor Stiphout en Warande zijn aldus 5 stroken nodig.
Overleg met betrekking tot het aantal stroken en andere vragen is mogelijk met bovengenoemde personen.

Kosten:
1 strook met tekst en datum: € 50,00
Bij een jaarlijks terugkerende activiteit kan ervoor gekozen worden de stroken te laten bewaren.  Bij een volgende plaatsing wordt op verzoek alleen de datum aangepast.
Aanpassen van de datum op 1 bestaande strook: € 20,00

Betaling dient te geschieden via bankrekeningnummer NL 60 RABO0149612648 t.n.v. wijkraad Stiphout-Warande o.v.v. 'aankondiging publicatiebord'.