Uitwerking Brainstormavond

We hebben een inventarisatie van alle ideeen, opmerkingen e.d. gemaakt. Aan de hand hiervan zijn we bezig te bekijken welke zaken hieruit uiteindelijk opgenomen kunnen worden in het WAP (Wijk Actie Plan) van 2016-2017. We houden u op de hoogte onder andere via deze website.