Uitnodiging

Met samenwerking kunnen we meer voor elkaar krijgen!
Onze wijken Stiphout en Warande zijn heerlijke wijken om te wonen. Wijken met veel betrokken inwoners, waar het bruist van de activiteiten en ondernemerschap. Allemaal dragen we ons steentje bij, zodat we hier prettig wonen. Maar het kan nog beter door elkaar te vinden en te bekijken bij wie we voor bepaalde zaken terecht kunnen. Of hoe en wanneer we (meer) kunnen samenwerken. Of wat de wijkraad hierbij kan betekenen.

Samen brainstormen
Om elkaar nog beter te leren kennen en ideeën en kennis met elkaar te delen, organiseren we een brainstormavond voor alle verenigingen en organisaties in de wijken Stiphout en Warande. Hierbij nodigen we u van harte uit om aanwezig te zijn!
Ook individuele bewoners die willen meedenken en meepraten over het vergroten van de leefbaarheid in Stiphout en Warande zijn van harte welkom.

De avond vindt plaats op 27 juni 2016 bij MFC De Smed aan de Dorpsstraat in Stiphout. Vanaf
19.30 uur staat de koffie voor u klaar. We beginnen om 20.00 uur en rond 22.00 uur sluiten we af met een drankje.

Het programma
20.00 uur: opening door de voorzitter van de wijkraad, Henk Vermeulen
20.05 uur: uitleg over wijkraden en wijkgericht werken door wijkwethouder Jos van Bree
20.15 uur: start van de brainstorm. Dit doen we aan de hand van drie thema’s.

We bespreken deze thema’s in verschillende groepen. Elk thema komt bij elke groep aan bod.

22.00 uur: afsluiting en gelegenheid voor een drankje.

Wij hopen u 27 juni te ontmoeten!

Bestuur wijkraad Stiphout-Warande