Algemeen

De stad Helmond bestaat uit 11 wijken, met ieder een eigen wijkraad.
De wijkraad Stiphout-Warande is een stichting en werkt voor 2 wijken, Stiphout en Warande.
Zij behartigt de algemene belangen van de 2 wijken.

Doel en taak van de wijkraad

Het doel van de wijkraad is de kwaliteit van de leefbaarheid in de wijk te behouden en waar mogelijk te vergroten. Dit betekent burgers stimuleren tot activiteiten ofwel initiatieven vanuit bewoners mogelijk maken door ondersteuning en financiële impulsen.
De wijkraad legt verbindingen, coördineert, informeert en is intermediair tussen gemeente en bewoners en omgekeerd.

Partners van de wijkraad

 • KBO Stiphout-Warande (Katholieke Bond voor Ouderen)
 • LEV groep (Leef En Verbind)
 • Opbouwwerker, jongerenwerker en coördinator vrijwillige thuiszorg/terminale zorg.
 • Politie (wijkagent)
 • Stadswacht
 • Zorgorganisaties (Savant, Zorgboog, Zuidzorg, St. Annaklooster)
 • MEE
 • Scholen (St. Trudo, De Lindt en Wilhelminaschool)
 • JIBB (Jeugd In Beweging Brengen)
 • Ondernemersvereniging Stiphout
 • Sportverenigingen
 • Fanfare de Vooruitgang
 • Startersgroep 2.0
 • DECO

3 x per jaar bespreken wij met onze bovengenoemde partners in ons Netwerk Overleg signalen, die de wijken Stiphout en Warande aangaan. Tijdens dit overleg wordt besloten wie het betreffende signaal oppakt en verder behandelt. Daarnaast zijn er vele overleggen door het jaar heen met partners om bepaalde zaken op te zetten, zoals voorlichtingsavonden en inloopavonden.

Informatie

Informatie delen wij met onze bewoners en partners via diverse kanalen:

 • Website www.wijkraadstiphoutwarande.nl
 • De Lindenberg, het wijkblad voor Stiphout en Warande
 • Weekkrant Helmond “De Loop”
 • Eindhovens Dagblad
 • E-mail